حرف بزن

درخواست حذف این مطلب

من به یوتیوب یوزرایی که می بینم، خیلی راحت اعتماد می کنم. منظورم اونایین که یوتیوب براشون حکم تلگرام برای من رو داره. نه صرفا این که هر از گاهی بری یه چیزی ببینی توش. دلیلش هم مشخص نیست دقیقا. ولی می دونم اعتماد بی موردی نیست.

به همون اندازه، به دوره هایی که نمی تونم توشون بنویسم، بی اعتمادم.نوشتن برام بخشی از احساس ه. اگه نتونم بنویسم در نهایت کل چیزی که در میاد فرو می پاشد. دوست دارم بنویسم و نمی تونم.

بنویسم که این جا خیلی بارون میاد و امشب با پگاه رفتم تو بارون و محوطه رو دور زدیم.

یا این که دارم تلاش می کنم دوباره دنیا رو بشناسم. مثلاً امروز پاپ کره ای گوش دادم یا مثلا، به اصرار پگاه، یه ویدئو از نیکی میناژ دیدم یا کشک بادمجون خوردم و به این نتیجه رسیدم که در همه ی موارد حق با خود قبلیم بوده. و پگاه کاملا چرت می گه.

این که فهمیدم قهوه میوه اس.

این که یه هم اتاقی دیگه (جز پگاه) دارم که دقیقا کل مدت خوابه و تازه سال پنجمه. در نتیجه منم دلم می خواد سال پنجم باشم و کل مدت بخوابم و آشفتگی های شبانگاهی نگیرم و هی فک نکنم که چی کار کنم.

این که دلم برای تلویزیون و مبل تنگ شده.

این که هر شب، هر شب و هر شب فک می کنم که دلم عمیقا یه چیزی می خواد، یه جای دیگه. هیچوقت پیداش نمی کنم. امروز صبح هاگوارتز بود. دیروز یه جای دیگه و چند روز پیش یه جای دیگه.

این که دوست ندارم بخوابم. چون می دونم نباید این جا باشم هر چند که این جا رو دوست دارم. نه دقیقا این که نباید این جا باشم؛ که باید یه کار خیلی مهمی رو انجام بدم و نمی دونم چی.

این که امروز هوا خیلی خوب بود و گنجشکا تو بالکنمون بودند و من، صرفا از حجم زیبایی این روز گیج شده بودم.